Понеже напоследък доста се писа за мен, а и на доста места публикуваха неща в които съм пряко замесен, реших да споделя връзките които успях да открия за себе си. По една или друга причина почти навсякъде се представят за мен самият - Александър Мирчев, но пък поне ми правят безплатна реклама, затова и аз реших да си върна жеста сам :)

Samruk-Kazyna планира да придобие до 25% в банка Алианс, банка БТА, Narodny банка и Kazkommertsbank, съобщи съветникът на министър-председателя на Казахстан.

Samruk-Kazyna, казахстански държавен фонд, планира да придобие до 25% от обикновените акции в четирите най-големи банки в Казахстан, твърди Александър Мирчев, един от директорите на Kazyna фонд и съветник на министър - председателя на Казахстан. В интервю с тази новинарска агенция Мирчев казва, че тези банки включват Алианс банка, БТА банка, Narodny банка [или Halyk спестовна банка] и Kazkommertsbank.

Правителството на Казахстан планира да инвестира 4 млрд. щатски долара за гореспоменатите дялове, за да гарантира ликвидността на банките. Мирчев отбеляза, че това не е национализация на банките, тъй като правителството предлага само да закупи дялове в банки и от самите банки зависи дали ще приемат или отхвърлят инвестиции, в замяна на дялове. Мирчев отбеляза, че този финансов пакет трябва да гарантира стабилността на финансовата система от Казахстан, чрез подкрепяне на банките по време на криза. След като ситуацията се стабилизира, правителството ще се върне към пазарните мерки, при пазарни условия, добавя Мирчев.

В замяна на това правителството ще изисква акционерите на банките да направят паралелни инвестиции в банките или чрез използване на собствени средства, или неизползване на активи. Банките ще бъдат задължени да пренасочат част от средствата, получени от Samruk-Kazyna, към намаляване на лихвените проценти по заеми и ипотеки, които са вече предоставени, така че курсовете са вече между 10,5% и 12,5%. Това намаление ще се прилага и за собствениците на един имот, в който живеят и който не надвишава 120 квадратни метра. Средният лихвен процент по ипотеките сега е около 18%.

За да се гарантира, че средствата са похарчени точно за целите, изискани от правителството, се създават следящи и контролиращи органи, отговарящи за надзора, при използването на финансирането от банките.

Правителството, заедно с Националната банка на Казахстан [NBK], също ще влеят допълнителни 5 млрд. долара от националните пенсионни фондове, като подкрепа на ликвидността във финансовия сектор. Мирчев добави, че безпокойствата във финансовия сектор не могат да бъдат реално решени само въз основа на държавното финансиране, и че пазарът и частните инвеститори ще трябва да се включат в процеса.

Той заяви, че очаква редица сливания в банковия сектор, като добави, че правителството ще приветства чуждестранни играчи, които искат да инвестират в банковата система на страната. Мирчев отбеляза, че подкрепящият пакет за банковата система трябва да стане по-атрактивен за външни инвеститори и чужди капитали, което ще осигури условията за подкрепа на пренасочване на средствата, според нуждите на пазара.


Искате ли да търсите във всичките си любими сайтове от едно място?